Gene rplK (MPN219)
Name
rplK
Stable ID
MPN219
Location
272049 - 272462 +
Sequence
  1 ATGGCAAAAA AGACTATTAC AAGAATCGCT AAGATTAACC TCTTAGGCGG GCAAGCAAAG
  61 CCCGGTCCCG CACTCGCATC TGTTGGGATT AACATGGGTG AATTCACCAA ACAATTTAAC
 121 GAAAAAACCA AGGACAAACA GGGCGAAATG ATCCCCTGTG TGATCACCGC TTACAACGAT
 181 AAGTCGTTCG ACTTTATCTT AAAAACTACC CCAGTTAGCA TCTTGCTTAA GCAGGCTGCA
 241 AAACTGGAAA AGGGGGCGAA AAACGCCAAA ACAATTGTGG GTAAGATTAC GATGGCCAAG
 301 GCCAAGGAAA TTGCGCAGTA CAAGTTAGTG GATCTGAACG CTAACACCGT GGAAGCAGCC
 361 CTTAAAATGG TTTTAGGTAC TGCTAAACAA ATGGGAATCG AGGTGATCGA ATAA
Download Sequence
Operon
OP93
Operon location
265662 - 273150
Protein (mpn219)
Name
50S ribosomal protein L11
Stable ID
Mpn219
Molecular Weight
15070
Isoelectric Point
10
Localization
SIGNALP
Comment -
Sequence
MAKKTITRIAKINLLGGQAKPGPALASVGINMGEFTKQFNEKTKDKQGEMIPCVITAYNDKSFDFILKTTPVSILLKQAA
KLEKGAKNAKTIVGKITMAKAKEIAQYKLVDLNANTVEAALKMVLGTAKQMGIEVIE
Post translational modifications
Modification Modified sequence Relative start Relative end Amino acid
Oxidation INLLGGQAKPGPALASVGINmGEFTK 12 38 M
GENE/PROTEIN rplK (Domains Overview)
Click on the features to jump to domain info

 ExportIMG
Domains (InterProScan)
Location (aa) Name (InterPro ID) Description GO terms Sequence Evalue
1-135 PTHR11661:SF1 (n.a.) NULL 3.99999e-39
1-135 PTHR11661 (IPR000911) Ribosomal protein L11 Biological Process:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0006412'>'translation' == '' ? '': 'translation'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0006412)

Cellular Component:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0005840'>'ribosome' == '' ? '': 'ribosome'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0005840)

Molecular Function:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0003735'>'structural' == '' ? '': 'structural'; 'constituent' == '' ? '': 'constituent'; 'of' == '' ? '': 'of'; 'ribosome' == '' ? '': 'ribosome'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0003735)

3.99999e-39
2-81 SSF54747 (IPR020784) Ribosomal protein L11, N-terminal domain 1.5e-18
4-68 G3DSA:3.30.1550.10 (IPR020784) Ribosomal protein L11, N-terminal domain 3.4e-21
4-137 TIGR01632 (IPR006519) Ribosomal protein L11, bacterial-type Biological Process:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0006412'>'translation' == '' ? '': 'translation'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0006412)

Cellular Component:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0005840'>'ribosome' == '' ? '': 'ribosome'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0005840)

Molecular Function:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0003735'>'structural' == '' ? '': 'structural'; 'constituent' == '' ? '': 'constituent'; 'of' == '' ? '': 'of'; 'ribosome' == '' ? '': 'ribosome'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0003735)

0
10-63 PF03946 (IPR020784) Ribosomal protein L11, N-terminal domain 6.7e-16
10-136 SM00649 (IPR000911) Ribosomal protein L11 Biological Process:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0006412'>'translation' == '' ? '': 'translation'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0006412)

Cellular Component:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0005840'>'ribosome' == '' ? '': 'ribosome'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0005840)

Molecular Function:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0003735'>'structural' == '' ? '': 'structural'; 'constituent' == '' ? '': 'constituent'; 'of' == '' ? '': 'of'; 'ribosome' == '' ? '': 'ribosome'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0003735)

0
34-69 PD001367 (n.a.) NULL 0
64-136 SSF46906 (IPR020783) Ribosomal protein L11, C-terminal domain Biological Process:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0006412'>'translation' == '' ? '': 'translation'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0006412)

Cellular Component:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0005840'>'ribosome' == '' ? '': 'ribosome'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0005840)

Molecular Function:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0003735'>'structural' == '' ? '': 'structural'; 'constituent' == '' ? '': 'constituent'; 'of' == '' ? '': 'of'; 'ribosome' == '' ? '': 'ribosome'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0003735)

1.7e-20
68-135 PF00298 (IPR020783) Ribosomal protein L11, C-terminal domain Biological Process:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0006412'>'translation' == '' ? '': 'translation'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0006412)

Cellular Component:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0005840'>'ribosome' == '' ? '': 'ribosome'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0005840)

Molecular Function:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0003735'>'structural' == '' ? '': 'structural'; 'constituent' == '' ? '': 'constituent'; 'of' == '' ? '': 'of'; 'ribosome' == '' ? '': 'ribosome'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0003735)

2.4e-20
71-135 G3DSA:1.10.10.250 (IPR020783) Ribosomal protein L11, C-terminal domain Biological Process:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0006412'>'translation' == '' ? '': 'translation'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0006412)

Cellular Component:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0005840'>'ribosome' == '' ? '': 'ribosome'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0005840)

Molecular Function:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0003735'>'structural' == '' ? '': 'structural'; 'constituent' == '' ? '': 'constituent'; 'of' == '' ? '': 'of'; 'ribosome' == '' ? '': 'ribosome'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0003735)

8.7e-23
122-137 PS00359 (IPR020785) Ribosomal protein L11, conserved site Biological Process:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0006412'>'translation' == '' ? '': 'translation'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0006412)

Cellular Component:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0005840'>'ribosome' == '' ? '': 'ribosome'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0005840)

Molecular Function:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0003735'>'structural' == '' ? '': 'structural'; 'constituent' == '' ? '': 'constituent'; 'of' == '' ? '': 'of'; 'ribosome' == '' ? '': 'ribosome'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0003735)

0
Protein Homology (BLASTP results)
Protein Start Protein End Hit Size Orthologous Organism Orthologous Start Orthologous End Evalue Identity Score Alignment
2 133 131 - MAG0800 Mycoplasma agalactiae 4 136 2e-38 55.6391 376
4 135 131 - MARTH_orf144 Mycoplasma arthritidis 3 135 2e-37 54.8872 366
1 137 136 - Caulobacter crescentus NA1000 1 142 2e-26 44.7552 276
1 135 134 - MCJ_002670 Mycoplasma conjunctivae 1 136 3.00004e-41 57.3529 400
12 135 123 - MHO_0870 Mycoplasma hominis 11 135 4e-33 54.4 329
4 137 133 - Lactococcus lactis subsp. lactis KF147 3 141 5e-31 46.7626 315
35 137 102 - Bacillus subtilis subsp. subtilis 3 105 7e-22 49.0385 240
12 137 125 - Bacillus subtilis subsp. subtilis 11 140 5e-26 45.8015 275
1 135 134 - b3983 Escherichia coli 1 140 1e-23 43.9716 252
1 137 136 - MG081 Mycoplasma genitalium 1 137 <1e-50 88.3212 631
1 135 134 - LIC_10749 Leptospira interrogans serovar Copenhage 1 140 8e-28 43.5714 289
1 135 134 - MSC_0994 Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC 1 135 1.96182e-44 59.5588 428
3 135 132 - Rv0640 Mycobacterium tuberculosis 4 141 3e-28 46.3768 293
1 135 134 - MCAP_0065 Mycoplasma capricolum subsp. capricolum 1 135 1.96182e-44 60.2941 428
4 133 129 - MS53_0624 Mycoplasma synoviae 3 133 2e-38 54.9618 375
1 135 134 - MHP7448_0460 Mycoplasma hyopneumoniae 7448 1 136 1e-37 54.4118 368
3 135 132 - MMOB1400 Mycoplasma mobile 4 137 3e-34 50 338
6 135 129 - MYPE250 Mycoplasma penetrans 11 141 <1e-50 68.7023 462
1 135 134 - MYCGA6640 Mycoplasma gallisepticum 4 139 <1e-50 71.3235 497
1 135 134 - Mycoplasma pulmonis 1 136 6e-39 54.4118 380
External IDs
Gene ID
877075
GI
13507958
GO
Translation, ribosomal structure and biogenesis
Home COG
J
InterPro
IPR000911|Ribosomal protein L11
InterPro
IPR006519|Ribosomal protein L11, bacterial
Old MP number
MP612
Pathway
Translation
PDB homologs
1mj1_L
PDB homologs
1ml5_L
PDB homologs
1giy_L
PDB homologs
1ACI
Pfam
PF03946
Pfam
PF00298
PID
g1674314
RefSeq
NP_109907.1
Swiss-Prot protein ID
RL11_MYCPN
phylomeDB tree
RL11_MYCPN
UniProt
P75550
Transcription
IMAGE BROWSERS

OPERON OP93 (Genomic Overview)
Region:265662-273150

Click on the features to jump to a different MyMpn page

 ExportIMG MyGBrowser GBrowse
STRING image

STRING of Mpn219STRING legend

PDB image(s)

1mj1

PDB 1mj1

1ml5

PDB 1ml5

1giy

PDB 1giy

1ACI

PDB 1ACI