Gene gatB (MPN238)
Name
gatB
Stable ID
MPN238
Location
290256 - 291692 +
Sequence
  1 ATGATGATTA ACTTTGAAGC AATTATTGGG ATTGAGGTAC ACGTGGTCTT AAACACTGCT
  61 ACCAAAATGT TTTCCCCAGC GCCCAACCAA GCGCAAAACG CCACACCAAA CCAGTTCATA
 121 AACGCGATTG ATTTGGGCTT GCCTGGTACC ATGCCCCAGG TCAATGAGCA GGCGGTACAA
 181 AAGGCGTTAA TCCTTGCTGA CGCGCTCAAC ATGCAACGGG TACAGCCAGT CTTAGTGTTT
 241 GACCGTAAGC ACTACTTTTA CCAAGATCTA CCTAAGGGTT TTCAGATTAC CCAGCAAAAC
 301 TTTCCGATTG CGCAAAACGG TTACGTTGAA ATTGTGGAAA ACAACAAAGC GCAGCGGATT
 361 ATCATTGAAC GGTTTCACCT AGAGGAAGAT ACTGCCAAGC AACATTTTGT CGATGGGCAA
 421 ATTCTGCTCG ACTTTAACCG TTGTGGTGCA CCGCTAATTG AAGTAGTTAC CGCGCCCGTG
 481 ATTAAGAGTG CTAAGCAGTC TAAGGCATAC TTGCAAAAGC TACGTCAAAT TTTGATTGTT
 541 AACAACATTT CCAACGCTAA GCTCGAAGAT GGCTCGATGC GCAGTGACTG TAATGTATCA
 601 GTGCGCTTAA AGGGACAAAC TGCTTTTGGC ACCAAGGTCG AAATTAAGAA CATTAACTCA
 661 CTCAATAATG TGGAAAAGGC AATTGATTTG GAAATAGCAC GTCAAGTCAA AGCACTAATT
 721 AAAGGCGAAC CGGTTCAACA AGTTACCCTA ACTTATGACG ACAAAACCAA TACCAATGTC
 781 TTCATGCGTA AAAAGGACAA TTCAGTCGAT TACCGTTATT TCATTGAACC CAACATTATG
 841 AGCAGTAACA TTGATGAACT GCTACAAAAA CCCAACAAGG CCTTTAACTT AACTGAGTTC
 901 TTTACCAAGC TCAAGGAAGC TGGGGTTAAT GAGCAGCTAA ATCAATTAGT AGTCGATGAT
 961 CTGACTCTTT TTAATGCTTA CACCAAGATT AACAGTGTCA TTAACAGTCC CCAAGATACC
 1021 ATTCGCTGGT TGTGCATTGA GTTAATGGGA CAACTCAACA AGCTACAAAA ACCGCTCAAG
 1081 GACAAAACGA TTGATCACTT AATTATCCTA ATCCAAATGG TACAGAAGGG CACCGTGAAC
 1141 CAAAAACAAG CAAAGCAGTT AATTGAGTTA ATGTTAGACA ATGGGCAAGA CCCCCAATCG
 1201 CTGGCTAAAC TACACAACTT AGAACAGATA ACTGATGAAA AACAACTAAC GCAAATCATC
 1261 CAACAAATCT TTAAGGAAAA CGAGGGTGAA ATCCTTAAGA ACTTAGATCG AGTTGAACGA
 1321 ATTCAAAAGC TAATTATAGG TCAAGTTATG CAAAGAACCC ACAATCGCGC CAATCCCCAG
 1381 CAAGTTTTTA TAATTGTTGA AAAGTTGCTT CATGATTTCA GCGAAAGAGC AAGCTAA
Download Sequence
Operon
OP97
Operon location
287260 - 291652
Protein (mpn238)
Name
Aspartyl/glutamyl-tRNA(Asn/Gln) amidotransferase subunit B (Asp/Glu-ADT subunit B) (EC 6.3.5.-)
Stable ID
Mpn238
Molecular Weight
52580
Isoelectric Point
8
Localization
Cytoplasm
Comment -
Sequence
MMINFEAIIGIEVHVVLNTATKMFSPAPNQAQNATPNQFINAIDLGLPGTMPQVNEQAVQKALILADALNMQRVQPVLVF
DRKHYFYQDLPKGFQITQQNFPIAQNGYVEIVENNKAQRIIIERFHLEEDTAKQHFVDGQILLDFNRCGAPLIEVVTAPV
IKSAKQSKAYLQKLRQILIVNNISNAKLEDGSMRSDCNVSVRLKGQTAFGTKVEIKNINSLNNVEKAIDLEIARQVKALI
KGEPVQQVTLTYDDKTNTNVFMRKKDNSVDYRYFIEPNIMSSNIDELLQKPNKAFNLTEFFTKLKEAGVNEQLNQLVVDD
LTLFNAYTKINSVINSPQDTIRWLCIELMGQLNKLQKPLKDKTIDHLIILIQMVQKGTVNQKQAKQLIELMLDNGQDPQS
LAKLHNLEQITDEKQLTQIIQQIFKENEGEILKNLDRVERIQKLIIGQVMQRTHNRANPQQVFIIVEKLLHDFSERAS
Post translational modifications
Modification Modified sequence Relative start Relative end Amino acid
Oxidation ALILADALNmQR 62 74 M
Oxidation ALIKGEPVQQVTLTYDDKTNTNVFmR 238 264 M
Oxidation GEPVQQVTLTYDDKTNTNVFmR 242 264 M
Oxidation QLIELmLDNGQDPQSLAK 386 404 M
Oxidation LIIGQVmQR 444 453 M
GENE/PROTEIN gatB (Domains Overview)
Click on the features to jump to domain info

 ExportIMG
Domains (InterProScan)
Location (aa) Name (InterPro ID) Description GO terms Sequence Evalue
2-471 TIGR00133 (IPR004413) Glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase, B subunit Biological Process:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0006412'>'translation' == '' ? '': 'translation'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0006412)

Molecular Function:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:'ligase' == '' ? '': 'ligase';'>'carbon' == '' ? '': 'carbon';-'nitrogen' == '' ? '': 'nitrogen'; 'ligase' == '' ? '': 'ligase'; 'activity' == '' ? '': 'activity';

0
6-286 PF02934 (IPR006075) Glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase, subunit B/E, Biological Process:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0006412'>'translation' == '' ? '': 'translation'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0006412)

Molecular Function:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0016874'>'ligase' == '' ? '': 'ligase'; 'activity' == '' ? '': 'activity'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0016874)

0
6-297 SSF55931 (n.a.) NULL 0
13-472 PTHR11659 (IPR017959) Aspartyl/glutamyl-tRNA(Asn/Gln) amidotransferase, Biological Process:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0006412'>'translation' == '' ? '': 'translation'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0006412)

Molecular Function:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:'ligase' == '' ? '': 'ligase';'>'carbon' == '' ? '': 'carbon';-'nitrogen' == '' ? '': 'nitrogen'; 'ligase' == '' ? '': 'ligase'; 'activity' == '' ? '': 'activity';

0
145-159 PS01234 (IPR017958) Glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase, subunit B, co Biological Process:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0006412'>'translation' == '' ? '': 'translation'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0006412)

Molecular Function:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:'ligase' == '' ? '': 'ligase';'>'carbon' == '' ? '': 'carbon';-'nitrogen' == '' ? '': 'nitrogen'; 'ligase' == '' ? '': 'ligase'; 'activity' == '' ? '': 'activity';

0
305-398 SSF89095 (IPR003789) Aspartyl/glutamyl-tRNA amidotransferase subunit B- Biological Process:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0006412'>'translation' == '' ? '': 'translation'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0006412)

Molecular Function:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:'ligase' == '' ? '': 'ligase';'>'carbon' == '' ? '': 'carbon';-'nitrogen' == '' ? '': 'nitrogen'; 'ligase' == '' ? '': 'ligase'; 'activity' == '' ? '': 'activity';

0.0000000000000016
325-470 SM00845 (IPR018027) Asn/Gln amidotransferase Biological Process:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0006412'>'translation' == '' ? '': 'translation'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0006412)

Molecular Function:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:'ligase' == '' ? '': 'ligase';'>'carbon' == '' ? '': 'carbon';-'nitrogen' == '' ? '': 'nitrogen'; 'ligase' == '' ? '': 'ligase'; 'activity' == '' ? '': 'activity';

2.9e-36
327-470 PF02637 (IPR018027) Asn/Gln amidotransferase Biological Process:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0006412'>'translation' == '' ? '': 'translation'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0006412)

Molecular Function:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:'ligase' == '' ? '': 'ligase';'>'carbon' == '' ? '': 'carbon';-'nitrogen' == '' ? '': 'nitrogen'; 'ligase' == '' ? '': 'ligase'; 'activity' == '' ? '': 'activity';

1.3e-34
Protein Homology (BLASTP results)
Protein Start Protein End Hit Size Orthologous Organism Orthologous Start Orthologous End Evalue Identity Score Alignment
2 472 470 - MAG7160 Mycoplasma agalactiae 1 469 <1e-50 40.1691 820
2 471 469 - Lactococcus lactis subsp. lactis KF147 11 482 <1e-50 36.5503 764
1 458 457 - MARTH_orf015 Mycoplasma arthritidis 1 458 <1e-50 39.375 684
4 470 466 - Caulobacter crescentus NA1000 14 495 <1e-50 30.297 554
2 462 460 - MCJ_001660 Mycoplasma conjunctivae 1 457 <1e-50 38.3158 753
4 458 454 - MHO_0450 Mycoplasma hominis 4 458 <1e-50 35.3556 665
3 462 459 - Bacillus subtilis subsp. subtilis 1 465 <1e-50 37.2093 776
3 462 459 - Bacillus subtilis subsp. subtilis 1 465 <1e-50 37.2093 776
2 478 476 - MG100 Mycoplasma genitalium 1 477 <1e-50 72.5367 1783
2 460 458 - MSC_0761 Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC 1 465 <1e-50 39.0295 829
1 418 417 - Rv3009c Mycobacterium tuberculosis 21 453 <1e-50 32.6531 565
2 460 458 - MCAP_0709 Mycoplasma capricolum subsp. capricolum 1 465 <1e-50 39.5349 829
2 459 457 - MS53_0091 Mycoplasma synoviae 1 457 <1e-50 39.6624 778
9 474 465 - MHP7448_0029 Mycoplasma hyopneumoniae 7448 9 466 <1e-50 38.7841 754
2 472 470 - MMOB3760 Mycoplasma mobile 1 470 <1e-50 37.5262 823
2 469 467 - LIC_10221 Leptospira interrogans serovar Copenhage 1 479 <1e-50 33.7449 670
1 459 458 - MYCGA6060 Mycoplasma gallisepticum 7 466 <1e-50 49.7854 1091
4 470 466 - MYPE2110 Mycoplasma penetrans 8 477 <1e-50 44.7479 967
2 472 470 - Mycoplasma pulmonis 1 470 <1e-50 39.9586 820
External IDs
COG
COG0064J
EC number
6.3.5.7
Gene ID
877221
GI
13507977
GO
Translation, ribosomal structure and biogenesis
Home COG
J
InterPro
IPR006107|GatB, central region
InterPro
IPR003789|GatB/Yqey
InterPro
IPR004413|Glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase B subunit
InterPro
IPR006075|GatB N-terminal region
Old MP number
MP593
Pathway
Translation
PDB homologs
1ng6_A
Pfam
PF01162
Pfam
PF02637
Pfam
PF02934
PID
g1674295
RefSeq
NP_109926.1
Swiss-Prot protein ID
GATB_MYCPN
phylomeDB tree
GATB_MYCPN
UniProt
P75533
Transcription
IMAGE BROWSERS

OPERON OP97 (Genomic Overview)
Region:287260-291652

Click on the features to jump to a different MyMpn page

 ExportIMG MyGBrowser GBrowse
STRING image

STRING of Mpn238STRING legend

PDB image(s)

1ng6

PDB 1ng6