Gene metX (MPN060)
Name
metX
Stable ID
MPN060
Location
76186 - 77337 +
Sequence
  1 ATGGCAAAAA CAATTAAACA TCCCCGATGG GGTAGATATG TAGCAGAAGC AGTTGGTCGT
  61 GGTCACCCCG ATAAGATCTG TGACCAGATT GCGGACAGTA TCTTAGATGA ATGCATTAAG
 121 CAAAGTCCGA CCAGTCACGT TGCTTGTGAG GTCTTTGCTT CCAAAAATCT GATTATGGTG
 181 GGCGGGGAAA TCCTTACCAC TGGTTATGTT GATGTGGTCC AAACCGGTTG AAAGGTATTA
 241 AATCGGTTGG GTTACACCGA AAATGACTTT AGCTTTTTGA GTTGTATTAA CTCCCAGTCC
 301 AGTGAAATTA ACCAAGCTGT GCAAAGTAAT GACGAAATAG GCGCGGGCGA CCAGGGCATT
 361 ACCGTTGGTT ATGCTTGTAG TGAAACCGAG CAATTAATGC CCTTAGGGAG TATCGTAGCG
 421 CAAGCGCTGG TGCAACGCGC TGCTCGTATC ATTGACCAAT ACCCCTTCAT TAAACACGAC
 481 ATGAAGAGTC AGGTAGTGCT CAACTATACT GGTAACAAAG TTCAATGTGA ATCAGTTTTA
 541 ATGTCGGTAC AACATACTCA GGACGTAAGT TTAGACCAAC TGCGCCAAAC AATTATCAAC
 601 CAAGTGATCC TCCCCGTATT AACGGAGTAC GGTTTAAATG ATCCTAAAAT CAAACACCTA
 661 GTCAATCCCG GGGGTTCGTT TGTCGTTGGG GGCCCGATGG CCGATACGGG GTTAACCGGA
 721 CGCAAGATTA TTGTGGACAC CTATGGTCCG TACGCTAATC ATGGTGGGGG GAGTTTTAGT
 781 GGTAAAGACC CTACCAAGGT CGACCGCACT GGAGCTTACT TTGCGCGTTT TATTGCTAAA
 841 CACATTGTTA GTTTGGGTTG AGCGGAAGAG TGTGAAGTGA GTATTAGCTG GGTCTTTTCC
 901 CAACCATTAC CACAATCAAT TCAGGTCAAA TGCTTTAACA TTAATAAGGA ATTTAGTGAA
 961 CAATTAATAA ACCAAGTTAT AAGTCAATAT TTCAATTGAT CTGTTGCTAA AATTATTGCA
 1021 AAGTTAAAAC TCCTTGATCA AGTTGAGTAC TTTAGGTATG CTGTTTACGG TCACTTTGGT
 1081 CACCAAACAG CCCCTTGAGA ACAACTAAGT GAACGTGACT CGCTGCAATG TTTAATCAAA
 1141 AATTTCCAAT AA
Download Sequence
Operon
OP23
Operon location
75203 - 77100
Protein (mpn060)
Name
S-adenosylmethionine synthetase (EC 2.5.1.6) (Methionine adenosyltransferase) (AdoMet synthetase) (MAT)
Stable ID
Mpn060
Molecular Weight
42130
Isoelectric Point
7
Localization
Cytoplasm
Comment -
Sequence
MAKTIKHPRWGRYVAEAVGRGHPDKICDQIADSILDECIKQSPTSHVACEVFASKNLIMVGGEILTTGYVDVVQTGWKVL
NRLGYTENDFSFLSCINSQSSEINQAVQSNDEIGAGDQGITVGYACSETEQLMPLGSIVAQALVQRAARIIDQYPFIKHD
MKSQVVLNYTGNKVQCESVLMSVQHTQDVSLDQLRQTIINQVILPVLTEYGLNDPKIKHLVNPGGSFVVGGPMADTGLTG
RKIIVDTYGPYANHGGGSFSGKDPTKVDRTGAYFARFIAKHIVSLGWAEECEVSISWVFSQPLPQSIQVKCFNINKEFSE
QLINQVISQYFNWSVAKIIAKLKLLDQVEYFRYAVYGHFGHQTAPWEQLSERDSLQCLIKNFQ
Post translational modifications
Modification Modified sequence Relative start Relative end Amino acid
Oxidation IIDQYPFIKHDmK 150 163 M
Oxidation HDmKSQVVLNYTGNK 159 174 M
Oxidation IKHLVNPGGSFVVGGPmADTGLTGR 217 242 M
Oxidation HLVNPGGSFVVGGPmADTGLTGR 219 242 M
Oxidation HLVNPGGSFVVGGPmADTGLTGRK 219 243 M
GENE/PROTEIN metX (Domains Overview)
Click on the features to jump to domain info

 ExportIMG
Domains (InterProScan)
Location (aa) Name (InterPro ID) Description GO terms Sequence Evalue
5-381 PIRSF000497 (IPR002133) S-adenosylmethionine synthetase Biological Process:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0006730'>'one' == '' ? '': 'one';-'carbon' == '' ? '': 'carbon'; 'metabolic' == '' ? '': 'metabolic'; 'process' == '' ? '': 'process'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0006730)

Molecular Function:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0004478'>'methionine' == '' ? '': 'methionine'; 'adenosyltransferase' == '' ? '': 'adenosyltransferase'; 'activity' == '' ? '': 'activity'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0004478) <'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0005524'>'ATP' == '' ? '': 'ATP'; 'binding' == '' ? '': 'binding'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0005524)

0
9-103 SSF55973 (IPR022636) S-adenosylmethionine synthetase superfamily 3.9e-31
12-379 TIGR01034 (IPR002133) S-adenosylmethionine synthetase Biological Process:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0006730'>'one' == '' ? '': 'one';-'carbon' == '' ? '': 'carbon'; 'metabolic' == '' ? '': 'metabolic'; 'process' == '' ? '': 'process'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0006730)

Molecular Function:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0004478'>'methionine' == '' ? '': 'methionine'; 'adenosyltransferase' == '' ? '': 'adenosyltransferase'; 'activity' == '' ? '': 'activity'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0004478) <'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0005524'>'ATP' == '' ? '': 'ATP'; 'binding' == '' ? '': 'binding'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0005524)

0
13-92 PF00438 (IPR022628) S-adenosylmethionine synthetase, N-terminal 5.5e-24
15-378 PTHR11964 (IPR002133) S-adenosylmethionine synthetase Biological Process:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0006730'>'one' == '' ? '': 'one';-'carbon' == '' ? '': 'carbon'; 'metabolic' == '' ? '': 'metabolic'; 'process' == '' ? '': 'process'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0006730)

Molecular Function:
<'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0004478'>'methionine' == '' ? '': 'methionine'; 'adenosyltransferase' == '' ? '': 'adenosyltransferase'; 'activity' == '' ? '': 'activity'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0004478) <'A' == '' ? '': 'A'; 'class' == '' ? '': 'class';=''result' == '' ? '': 'result';' 'target' == '' ? '': 'target';='_'blank' == '' ? '': 'blank';' 'href' == '' ? '': 'href';=''http' == '' ? '': 'http';://'amigo' == '' ? '': 'amigo';.'geneontology' == '' ? '': 'geneontology';.'org' == '' ? '': 'org';/'cgi' == '' ? '': 'cgi';-'bin' == '' ? '': 'bin';/'amigo' == '' ? '': 'amigo';/'term' == '' ? '': 'term';-'details' == '' ? '': 'details';.'cgi' == '' ? '': 'cgi';?'term' == '' ? '': 'term';='GO' == '' ? '': 'GO';:0005524'>'ATP' == '' ? '': 'ATP'; 'binding' == '' ? '': 'binding'; ('GO' == '' ? '': 'GO';:0005524)

0
18-108 G3DSA:3.30.300.10 (n.a.) NULL 0
111-227 PF02772 (IPR022629) S-adenosylmethionine synthetase, central domain 9.1e-30
111-228 SSF55973 (IPR022636) S-adenosylmethionine synthetase superfamily 3.69999e-32
114-124 PS00376 (IPR022631) S-adenosylmethionine synthetase, conserved site 0
126-227 G3DSA:3.30.300.10 (n.a.) NULL 5.3e-24
228-253 G3DSA:3.30.300.10 (n.a.) NULL 0
229-368 PF02773 (IPR022630) S-adenosylmethionine synthetase, C-terminal 1.4e-40
229-374 SSF55973 (IPR022636) S-adenosylmethionine synthetase superfamily 0
254-377 G3DSA:3.30.300.10 (n.a.) NULL 0
255-263 PS00377 (IPR022631) S-adenosylmethionine synthetase, conserved site 0
Protein Homology (BLASTP results)
Protein Start Protein End Hit Size Orthologous Organism Orthologous Start Orthologous End Evalue Identity Score Alignment
13 376 363 - MAG5800 Mycoplasma agalactiae 9 376 <1e-50 42.5876 688
15 380 365 - MARTH_orf534 Mycoplasma arthritidis 7 377 <1e-50 46.2567 787
13 360 347 - Caulobacter crescentus NA1000 8 383 <1e-50 35.6201 527
14 379 365 - MCJ_003760 Mycoplasma conjunctivae 10 377 <1e-50 45.0135 819
15 376 361 - MHO_3640 Mycoplasma hominis 7 373 <1e-50 46.2162 809
13 380 367 - Lactococcus lactis subsp. lactis KF147 7 398 <1e-50 39.7468 725
13 376 363 - Bacillus subtilis subsp. subtilis 8 394 <1e-50 42.8205 791
13 376 363 - Bacillus subtilis subsp. subtilis 8 394 <1e-50 42.8205 791
13 376 363 - b2942 Escherichia coli 6 378 <1e-50 42.2872 783
1 383 382 - MG047 Mycoplasma genitalium 1 383 <1e-50 71.5405 1507
13 379 366 - Rv1392 Mycobacterium tuberculosis 8 403 <1e-50 38.3459 673
13 376 363 - MCAP_0478 Mycoplasma capricolum subsp. capricolum 10 381 <1e-50 42.1333 769
13 379 366 - MS53_0610 Mycoplasma synoviae 5 375 <1e-50 42.5134 754
14 380 366 - MHP7448_0451 Mycoplasma hyopneumoniae 7448 8 377 <1e-50 45.0402 821
13 382 369 - MMOB3090 Mycoplasma mobile 6 377 <1e-50 43.883 843
13 376 363 - MSC_0492 Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC 10 381 <1e-50 42.4 775
13 376 363 - LIC_11354 Leptospira interrogans serovar Copenhage 8 385 <1e-50 40.4199 693
13 360 347 - MYCGA4640 Mycoplasma gallisepticum 2 350 <1e-50 52.8409 925
15 383 368 - MYPE940 Mycoplasma penetrans 9 378 <1e-50 47.3262 897
13 380 367 - Mycoplasma pulmonis 6 376 <1e-50 48.9305 853
External IDs
COG
COG0192H
EC number
2.5.1.6
Gene ID
876974
GI
13507799
GO
Coenzyme metabolism
Home COG
H
InterPro
IPR002133|S-adenosylmethionine synthetase
Old MP number
MP094
Pathway
Metabolism
PDB homologs
1fug_A
PDB homologs
1mxa_
PDB homologs
1mxb_
Pfam
PF02773
Pfam
PF02772
Pfam
PF00438
PID
g1673749
RefSeq
NP_109748.1
Swiss-Prot protein ID
METK_MYCPN
phylomeDB tree
METK_MYCPN
UniProt
P78003
Transcription
IMAGE BROWSERS

OPERON OP23 (Genomic Overview)
Region:75203-77100

Click on the features to jump to a different MyMpn page

 ExportIMG MyGBrowser GBrowse
STRING image

STRING of Mpn060STRING legend

PDB image(s)

1fug

PDB 1fug

1mxa

PDB 1mxa

1mxb

PDB 1mxb